Standardní vložné

Standardní účastnické vložné na on-line symposium činí 400 Kč (16 EUR). Vložné (konferenční poplatek) zahrnuje on-line i on-demand přístup k obsahu virtuálního symposia, program symposia, sborník abstraktů, možnost publikovat ve sborníku plných textů (příspěvků) a DPH.

Firemní prezentace a vložné

Podmínky on-line firemních prezentací:

1. Hlavní součástí firemních prezentací je firemní přednáška, jejíž formát je stejný jako u standardní odborné přednášky - 15 min PPT prezentace + 5 min diskuse. Firemní přednášky jsou součástí některého z bloků standardních vědeckých přednášek. Pokud přihlášená firma nebude mít zájem prezentovat firemní přednášku, lze místo ní přihlásit a prezentovat firemní poster.

2. Další součástí firemní prezentace je uvedení loga na webových stránkách symposia (Partner symposia), dále v Programu symposia, Sborníku abstraktů, Sborníku příspěvků (s ISSN a ISBN; zde je možnost i jednostránkové inzerce) a na průběžném (úvodním, přestávkovém) slidu symposia. Všechny materiály budou výhradně v elektronické formě.

3. Konferenční poplatek pro komerční účastníky činí 4000 Kč (160 EUR) s DPH. Platí pro přednášejícího a jednu přednášku (logo). Pokud se konference zúčastní i spoluautoři příspěvku nebo jiní pracovníci komerční firmy bez prezentace, přihlašují se zvlášť a platí standardní účastnický konferenční poplatek (400 Kč).

Způsob platby

Platbu můžete provést buďto bankovním převodem (preferováno) nebo na fakturu. Vložné, prosím, uhraďte nejpozději 17. 5. 2021.

Bankovní spojení (CZK účet)

Vložné v CZK poukažte na účet České společnosti chemické č. 1922952379/0800, konst. symbol 379, (DIČ: CZ00444715), variabilní symbol je 192021. Nezapomeňte uvést jméno účastníka v poznámce pro příjemce - nutné pro identifikaci platby! V případě skupinové platby uveďte všechna jména účastníků (pokud to kapacita poznámky dovolí) a současně zašlete jmenný seznam účastníků, kterých se platba týká, na czechfoodchem@vscht.cz.

Bankovní spojení (EUR účet)

Vložné v EUR poukažte na EURO účet České společnosti chemické č. 001118-0141874203/0800, IBAN: CZ 48 0800 0011 1801 4187 4203, BIC SWIFT: GIBACZPX. Bank: Česká spořitelna a.s., Václavské náměstí 16, CZ 110 00 Praha 1 Majitel účtu: Česká společnost chemická, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68. Jako variabilní symbol platby uveďte 6místný kód 192021 a své jméno (jméno účastníka) uveďte v poznámce pro příjemce. V případě skupinové platby uveďte rovněž variabilní symbol 192021 a jména účastníků v poznámce pro příjemce. Současně zašlete jmenný seznam účastníků, kterých se platba týká, na czechfoodchem@vscht.cz.

 

Design provided by Free Website Templates.