Standardní vložné

Standardní účastnické vložné na symposium (tj. konferenční poplatek a stravné) činí 4950 Kč pro členy ČSCH a 5400 Kč pro ostatní účastníky. Podrobnější předběžné informace o vložném, organizaci a průběhu symposia, ubytování a dopravě autokarem z Prahy do Skalského Dvora a zpět najdete zde. Vložné (konferenční poplatek) zahrnuje kromě účasti na symposiu také program symposia, sborník abstraktů, možnost publikovat ve sborníku plných textů (příspěvků) a DPH. Sborník abstraktů bude pro každého účastníka k dispozici přímo na symposiu v tištěné formě, zatímco ostatní materiály budou výhradně ve formě elektronické.

Firemní prezentace a vložné

Hlavní součástí firemních prezentací je firemní přednáška, jejíž formát je stejný jako u standardní odborné přednášky. Firemní přednášky jsou součástí některého z bloků standardních vědeckých přednášek. Pokud přihlášená firma nebude mít zájem prezentovat firemní přednášku, lze místo ní přihlásit a prezentovat firemní poster.

Základní konferenční poplatek pro komerční účastníky činí 10.900 Kč s DPH. Platí pro přednášejícího a jednu přednášku (logo). Pokud se konference zúčastní i spoluautoři příspěvku nebo jiní pracovníci komerční firmy bez prezentace, přihlašují se zvlášť a platí standardní účastnický konferenční poplatek.

Součástí firemního vložného je uvedení loga na webových stránkách symposia (Partner symposia), dále v Programu symposia, Sborníku abstraktů, Sborníku příspěvků (s ISSN a ISBN) a na průběžném (úvodním, přestávkovém) slidu symposia. Pro partnery s nadstandardními podmínkami jsou připraveny další možnosti, např. inzerce. Pro získání informací týkajících se nadstandardních podmínek účasti firem kontaktujte, prosím, organizátory (viz Kontakty).

Způsob platby

Platbu prosím proveďte bankovním převodem nebo jinou přímou platbou na účet. Vložné, prosím, uhraďte nejpozději 10. 5. 2023.

Bankovní spojení

Vložné v CZK poukažte na účet České společnosti chemické č. 1922952379/0800, konst. symbol 379, (DIČ: CZ00444715), variabilní symbol je 192023. Nezapomeňte uvést Vaše jméno (jméno účastníka) v poznámce pro příjemce - nutné pro identifikaci platby! V případě skupinové platby uveďte všechna jména účastníků (pokud to kapacita poznámky dovolí) a současně zašlete jmenný seznam účastníků, kterých se platba týká, na czechfoodchem@vscht.cz. Případné platby v EUR (týká se zejména účastníků ze Slovenska) poukazujte, prosím, tentokrát také na výše uvedený CZK účet.

 

Design provided by Free Website Templates.