Průběh symposia on-line

Přednášky a související diskuse budou pro účastníky symposia dostupné on-line a následně pak i v režimu on-demand. Symposium proběhne v aplikaci Microsoft Teams. Účastnit se schůzky v Microsoft Teams je možné přes webové rozhraní prohlížeče nebo přes nainstalovanou aplikaci, což doporučujeme. Stáhnout aplikaci MS Teams můžete zde. Informace o aplikaci a jejím používání naleznete např. zde.

Po registraci a zaplacení registračního poplatku obdrží účastníci několik dní před konferencí přístupové údaje do virtuální místnosti symposia.

Přednášky on-line

Prezentace vyžádaných přednášek proběhne ve formátu 25 min + 5 min diskuse a prezentace standardních přednášek ve formátu 15 min + 5 min diskuse. Přednášející se snažně žádají vytvořit PPT (PowerPoint) prezentaci s nahranou zvukovou stopou (komentářem). Pokyny, jak ji vytvořit, naleznete zde. Takto připravenou prezentaci pak autor dle pokynů, které obdrží e-mailem od organizátorů, vloží do příslušného úložiště. V případě potřeby dalších informací a možností ohledně přípravy prezentace, kontaktujte, prosím, organizátory, nejlépe na czechfoodchem@vscht.cz.

Takto připravená přednáška pak bude v čase prezentace podle Programu symposia spuštěna moderátorem. Na konci každé přednášky proběhne moderovaná diskuze s přednášejícím, který bude již připojen do živého vysílání. Dotazy přednášejícím bude možné pokládat přímo v průběhu přednášky prostřednictvím chatu. Moderátoři pak tyto dotazy zprostředkují a přednášející na ně odpoví živě v průběhu následné diskuse.

Postery on-line

Účastníci s posterovým sdělením budou v předstihu vyzvání k jejich uložení do příslušného úložiště dle pokynů, které obdrží e-mailem od organizátorů. Poster nechť autoři laskavě připraví nejlépe ve formátu PPT a pak uloží jednak jako dokument ve formátu PDF a jednak jako obrázek ve formátu PNG. Postery, prosím, připravte na výšku (portrét) s poměrem stran 16:9 (preferováno) nebo 4:3.

Posterová sdělení budou umístěna na neveřejném úložišti dostupném pouze účastníkům konference.

 

Design provided by Free Website Templates.