Sborník příspěvků 2021

Termín pro odeslání plných textů do Sborníku příspěvků je 31. červenec 2021. Pro zaslání plného textu použijte, prosím, šablonu a pokyny pro vytvoření, které jsou uvedeny zde. Děkujeme autorům za dodržení formátování uvedeného v pokynech. Plný text zasílejte v MS Word ve formátu DOC i PDF.

Sborník příspěvků z CzechFoodChem 2021 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Program

Podrobný program a časový harmonogram symposia najdete zde.

Seznam plakátových sdělení najdete zde.

Seznam partnerů Symposia z řad komerčních firem a institucí najdete zde.

Přístupové údaje (odkazy) do virtuálního hlavního (přednáškového) sálu Symposia (MS Teams), virtuálního posterového sálu (pro prohlížení posterových sdělení, MS Sharepoint) a hlasovací aplikace pro hlasování o nejlepší posterové sdělení obdrží registrovaní účastníci symposia e-mailem několik dní před zahájením symposia.

Sborník souhrnů sdělení 2021

Sborník souhrnů sdělení z CzechFoodChem 2021 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Program úvodního bloku vyzvaných přednášek

Pavel Dostálek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: České pivo jako tekutý chléb.

Jana Dostálová, Petr Tláskal, Marie Kunešová, Společnost pro výživu; VŠCHT Praha: Inovovaná výživová doporučení Společnosti pro výživu – „Zdravá 13“.

Ján Durec, McCarter, Bratislava: Nové trendy vo vývoji a výrobe nápojov.

Jindřich Fiala, Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno: Výživová doporučení pro prevenci nádorových onemocnění.

Jana Hajšlová, Vít Kosek, Kamila Bechyňská: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Pokročilé postupy studia lipidů v lidském organismu.

Jan Piťha, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha: Prevence kardiovaskulárních onemocnění a extrémnější diety.

Jindřich Pokora, Miriam Bellofattová, Kristína Brandejsová, SZPI Brno: Doba kovidová a její dopad na úřední kontrolu potravin prováděnou Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Jiřina Száková, Pavel Tlustoš, Česká zemědělská univerzita v Praze: Možnosti vstupu rizikových látek z půdy do rostlinné produkce.

Eva Vlková, Česká zemědělská univerzita v Praze: Probiotika a prebiotika ve výživě člověka.

Termín konání

Symposium se bude konat ve dnech 24.-26. 5. 2021. Předběžný časový plán počítá s prezentací jednotlivých bloků příspěvků každý den v době 9:00-14:00 hod.

Místo konání

Symposium se bude konat distančně, virtuální konferenční místnost je na adrese VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6.

Odkaz na mapu.

Soutěž o nejlepší posterové sdělení

Autor oceněného posteru získá volný vstup na příští ročník symposia. O vítězi rozhodne on-line hlasování registrovaných účastníků symposia. Každý účastník může vybrat až 3 nejlepší postery. Vyhlášení vítěze proběhne při zakončení konference ve středu 26. května 2021.

Při hodnocení posterů použijte zejména tato kritéria:

a) odborná úroveň (chemický popis, diskuse výsledků, uvedení v souvislostech)

b) originalita prezentovaných výsledků

c) srozumitelnost prezentovaných údajů

d) vědecký význam pro oblast potravinářství

e) formální správnost (chemometrie, srozumitelnost textu, grafické zpracování, apod.)

f) účast autora v diskuzi během posterové sekce.

 

Design provided by Free Website Templates.