Program

Podrobný program a časový harmonogram symposia najdete zde.

Seznam plakátových sdělení najdete zde.

Seznam partnerů Symposia z řad komerčních firem a institucí najdete zde.

Přístupové údaje (odkazy) do virtuálního hlavního (přednáškového) sálu Symposia (MS Teams), virtuálního posterového sálu (pro prohlížení posterových sdělení, MS Sharepoint) a hlasovací aplikace pro hlasování o nejlepší posterové sdělení obdrží registrovaní účastníci symposia e-mailem několik dní před zahájením symposia.

Sborník souhrnů sdělení 2021

Sborník souhrnů sdělení z CzechFoodChem 2021 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Program úvodního bloku vyzvaných přednášek

Pavel Dostálek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: České pivo jako tekutý chléb.

Jana Dostálová, Petr Tláskal, Marie Kunešová, Společnost pro výživu; VŠCHT Praha: Inovovaná výživová doporučení Společnosti pro výživu – „Zdravá 13“.

Ján Durec, McCarter, Bratislava: Nové trendy vo vývoji a výrobe nápojov.

Jindřich Fiala, Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno: Výživová doporučení pro prevenci nádorových onemocnění.

Jana Hajšlová, Vít Kosek, Kamila Bechyňská: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Pokročilé postupy studia lipidů v lidském organismu.

Jan Piťha, Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) Praha: Prevence kardiovaskulárních onemocnění a extrémnější diety.

Jindřich Pokora, Miriam Bellofattová, Kristína Brandejsová, SZPI Brno: Doba kovidová a její dopad na úřední kontrolu potravin prováděnou Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Jiřina Száková, Pavel Tlustoš, Česká zemědělská univerzita v Praze: Možnosti vstupu rizikových látek z půdy do rostlinné produkce.

Eva Vlková, Česká zemědělská univerzita v Praze: Probiotika a prebiotika ve výživě člověka.

Termín konání

Symposium se bude konat ve dnech 24.-26. 5. 2021. Předběžný časový plán počítá s prezentací jednotlivých bloků příspěvků každý den v době 9:00-14:00 hod.

Místo konání

Symposium se bude konat distančně, virtuální konferenční místnost je na adrese VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6.

Odkaz na mapu.

Sborník příspěvků 2021

Termín pro odeslání plných textů do Sborníku příspěvků je 31. červenec 2021. Pro zaslání plného textu použijte, prosím, šablonu a pokyny pro vytvoření, které jsou uvedeny zde. Děkujeme autorům za dodržení formátování uvedeného v pokynech. Plný text zasílejte v MS Word ve formátu DOC i PDF.

Sborník příspěvků z CzechFoodChem 2021 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete zde.

Soutěž o nejlepší posterové sdělení

Autor oceněného posteru získá volný vstup na příští ročník symposia. O vítězi rozhodne on-line hlasování registrovaných účastníků symposia. Každý účastník může vybrat až 3 nejlepší postery. Vyhlášení vítěze proběhne při zakončení konference ve středu 26. května 2021.

Při hodnocení posterů použijte zejména tato kritéria:

a) odborná úroveň (chemický popis, diskuse výsledků, uvedení v souvislostech)

b) originalita prezentovaných výsledků

c) srozumitelnost prezentovaných údajů

d) vědecký význam pro oblast potravinářství

e) formální správnost (chemometrie, srozumitelnost textu, grafické zpracování, apod.)

f) účast autora v diskuzi během posterové sekce.

 

Design provided by Free Website Templates.