Předběžný program úvodního bloku přednášek

Ondřej Mikeš, SZPI Brno: Výsledky úředních kontrol SZPI 2023 se zaměřením na bezpečnost, jakost a autenticitu.

Martin Kuchař, VŠCHT Praha, Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek: Psychotropní látky v cukrovinkách.

Eva Kudlová, 1. LF UK a VFN v Praze: Vysoce průmyslově zpracované potraviny a rizika jejich konzumace.

Tatiana Bojňanská, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre: Cereálie ako významný zdroj pre vývoj inovatívnych potravín.

František Kožíšek, SZÚ Praha, Národní referenční centrum pro pitnou vodu: Kvalita pitné vody při výrobě potravin.

Věra Neužil Bunešová, ČZU v Praze: Bifidobakterie jako probiotika ve výživě člověka.

Kamila Zdeňková, S. Lencová a K. Demnerová, VŠCHT Praha a Biotrin z.s.: Bojíte se genů? Fakta a mýty o GMO.

Program 2024

V neděli 19.5.2024 zahájíme konferenci v 16 h Setkáním se senzorikou v Respiriu v budově B Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
V pondělí 20.5.2024 bude od 8 h na Novotného lávce probíhat Registrace, odborný program zde začne v 9 h.
Podrobný program a časový harmonogram symposia najdete v dokumentu Program.

Sborník souhrnů sdělení 2024

Sborník souhrnů sdělení z CzechFoodChem 2024 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete v dokumentu Sborník souhrnů.

Sborník příspěvků 2024

Termín pro odeslání plných textů do Sborníku příspěvků je 31. červenec 2024. Pro zaslání plného textu použijte, prosím, šablonu a pokyny pro vytvoření, které jsou uvedeny v sekci Ke stažení. Děkujeme autorům za dodržení formátování uvedeného v pokynech. Plný text zasílejte v MS Word ve formátu DOC i PDF.

Sborník příspěvků z CzechFoodChem 2024 - Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin naleznete v dokumentu Sborník příspěvků.

Soutěž o nejlepší posterové sdělení CzechFoodChem 2024

Autor oceněného posteru získá volný vstup na příští ročník symposia. Vyhlášení vítěze proběhne při zakončení konference v úterý 21. května 2024.

Možnost hodnotit plakátová sdělení mají všichni účastníci symposia. Při hodnocení posterů je třeba se držet zejména těchto kritérií:

a) odborná úroveň (chemický popis, diskuse výsledků, uvedení v souvislostech)

b) originalita prezentovaných výsledků

c) srozumitelnost prezentovaných údajů

d) vědecký význam pro oblast potravinářství

e) formální správnost (chemometrie, srozumitelnost textu, grafické zpracování, apod.)

f) účast autora v diskusi během posterové sekce.

 

Z pravidel pro autory příspěvků:

1. Do Přihlášky příspěvku vložte název a souhrn příspěvku v dvojjazyčné verzi – české (slovenské) a anglické. Cizojazyční účastníci vkládají souhrn pouze v anglickém jazyce.

2. U přednášek přednesených v českém (slovenském) jazyce je možné použít doprovodný text a grafiku (PowerPointovou prezentaci) v anglickém jazyce.

3. Posterová sdělení mohou být vytvořena jak v českém (slovenském), tak anglickém jazyce.

4. Další pravidla pro autory příspěvků naleznete v záložce Přihlášky a ve formuláři Přihlášky příspěvků.

 

Design provided by Free Website Templates.