CzechFoodChem 2019

Příští Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin ve Skalském Dvoře se koná ve dnech 27.-29. května 2019.

Podrobné informace k nastávajícímu symposiu zde budou postupně zveřejnovány od února 2019. Těšíme se na Vaši účast!

 

CzechFoodChem 2018

Letošní Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin se koná ve Skalském Dvoře ve dnech 28.-30. května 2018. Těšíme se na Vaši účast!

Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické jako každoroční setkání pracovníků potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Již od vzniku tohoto symposia s mezinárodní účastí v roce 1970 jsou jeho spolupořadateli Ústav analýzy potravin a výživy (dříve Ústav chemie a analýzy potravin) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, aditiva a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. Program letošního, již XLVIII. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin bude zahrnovat úvodní blok přednášek na téma "Aktuální témata z oblasti kvality potravin a výživy", zahrnující problematiku dvojí kvality potravin a výživových rizik. Symposium bude uspořádáno formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

 

Nejlepší plakátové sdělení 2018

Cenu "CzechFoodChem Award 2018" získala Viera Jelemenská, pracovnice NPPC, Výskumného ústavu potravinárského v Bratislavě, s kolektivem autorů za posterové sdělení na téma "Sušené výlisky rakytníka v cereálnom pečive". Blahopřejeme!

Partneři:

image 2

image 2
image 2
image 2
image 2
image 2

 

Design provided by Free Website Templates.