CzechFoodChem 2024

Příští, LII. ročník Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin se bude konat ve dnech 20.-22. května 2024.

Podrobné informace k nastávajícímu symposiu zde budou postupně zveřejnovány od prosince 2023. Těšíme se na Vaši účast!

 

Nejlepší plakátové sdělení 2023

Cenu "CzechFoodChem Award 2023" získal Vojtech Ilko z Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se spoluautory za práci na téma "Složení a nutriční zhodnocení alternativ masných výrobků". Blahopřejeme!

 

Příspěvky ze symposia je opět možné publikovat v časopise Czech Journal of Food Sciences!

Účastníci symposia mají stejně jako loni možnost za zvýhodněných podmínek publikovat své příspěvky prezentované na CzechFoodChem 2023 v časopise Czech Journal of Food Sciences (IF 2021: 1,300). Zaslané rukopisy v anglickém jazyce budou zpracovány v souladu se zásadami časopisu včetně recenzního procesu zajišťujícího vysokou kvalitu publikovaných článků. Příspěvky z loňského ročníku CzechFoodChem publikované v Czech Journal of Food Sciences najdete zde nebo zde.

Leták CzechFoodChem 2023 ke stažení

 

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je nám ctí a potěšením, že Vás můžeme pozvat na letošní symposium CzechFoodChem 2023. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin představuje tradiční setkání pracovníků širokého spektra potravinářských, zemědělských a navazujících oborů, a to jak z vědecko-výzkumných, kontrolních a vzdělávacích institucí, tak výrobní praxe. Je organizováno Odbornou skupinou pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické a Ústavem analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Spolupořadateli jsou rovněž Česká zemědělská univerzita v Praze a Výzkumný ústav potravinářský Praha.

Program symposia je orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, senzoricky a fyziologicky aktivní látky, přídatné látky (aditiva) a kontaminanty. Nedílnou součástí programu jsou rovněž prezentace aktualit z firem a institucí, jejichž činnost s potravinářským průmyslem, jeho kontrolou a výzkumem souvisí. Program letošního ročníku Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin bude zahrnovat blok zvaných přednášek na téma „Moderní potravinářské technologie – od kvalitních surovin k „chytrým“ potravinám". Symposium bude uspořádáno jako vždy formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků v elektronické formě s ISSN a ISBN. Nejlepší posterové sdělení získá CzechFoodChem Award. Jednacími jazyky symposia jsou čeština, slovenština a angličtina.

Karel Cejpek, za organizátory symposia

 

Nejlepší plakátové sdělení 2022

Cenu "CzechFoodChem Award 2022" a spolu s ní volný vstup na letošní ročník symposia získala Lucie Rysová z Katedry kvality a bezpečnosti potravin České zemědělské univerzity se spoluautory za práci na téma "Vliv mechanické redukce počtu somatických buněk na složení a vlastnosti mléka". Blahopřejeme!

 

Design provided by Free Website Templates.